دبیرستان غیردولتی پسرانه شهید مدرس اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

معرفی رشته حسابداری

رشته حسابداری در هنرستان

رشته حسابداری نقش اساسی و حیاتی در تامین نیازهای اطلاعاتی مدیران بخش دولتی و خصوصی و سایر فعالیت‌های اقتصادی موجود در سطح جامعه دارد. اهمیت حسابداری در فعالیت‌های اقتصادی تا بدانجا است که رشته حسابداری را زبان تجارت می‌نامند.

 

آینده شغلی رشته حسابداری در هنرستان

بررسی استفاده فعالیت‌های اقتصادی کشور از خدمات رشته حسابداری در طی سنوات گذشته نشان می‌دهد، نیاز به حسابداران همواره محسوس بوده و روند افزایشی داشته است. تقریبا تمامی حرفه‌ها، مشاغل و بنگاه‌های اقتصادی کشور به خدمات رشته حسابداری در سطوح مختلف نیاز دارند. بنا به پیش‌بینی توسعه فعالیت‌های اقتصادی کشور در افق ۱۴۰۵ اگر روند رشد را حدود ۱۵ درصد در نظر بگیریم  نیاز به تربیت حسابدار در سطوح مختلف حسابداری و دفترداری بیش از پیش خواهد بود، اما سطح آن بر اساس ویژگی‌های جذب بازار کار کشورمان و بر اساس مدارک در دست دانش‌آموختگان این رشته می‌باشد

 فرصت‌های شغلی رشته حسابداری در هنرستان

کارمندان حسابداری و دفترداری

ردیف

نام گروه کاری /شغل

1

کمک حسابدار انبار

2

متصدی حسابداری مالی (تهیه تراز آزمایشی)

3

متصدی حسابداری مالی (تهیه کاربرگ)

4

متصدی حسابداری کاردکس اموال

5

متصدی حسابداری بهای تمام شده (مواد مستقیم)

6

متصدی حسابداری بهای تمام شده (سربار ساخت)

7

متصدی حسابداری مالی (بستن حسابها)

8

متصدی فروش (خدمات پس از فروش)

9

متصدی حسابداری مالیاتی (مالیات بر ارزش افزوده)

10

متصدی حسابداری مالیاتی (مالیات تکلیفی)

11

متصدی حسابداری مالی (تهیه صورت سود و زیان)

12

متصدی حسابداری (تهیه ترازنامه)

13

متصدی حسابداری کنارگذاری و فروش اموال

14

متصدی حسابداری بهای تمام شده (دستمزد مستقیم)

15

متصدی حسابداری اموال

 

 

 

 

کارمندان امور اداری

ردیف

نام گروه کاری /شغل

1

کمک حسابدار دریافت‌ها

2

کمک حسابدار پرداخت‌ها

3

کمک حسابدار تحریر دفاتر قانونی

4

کمک حسابدار حقوق و دستمزد

5

کمک حسابدار تهیه و تنظیم لیست کارکرد پرسنل

6

کمک حسابدار خرید کالا

7

کمک حسابدار تعدیلات خرید

8

کمک حسابدار فروش کالا

9

کمک حسابدار تعدیلات فروش

10

کمک حسابدار تنظیم کاردکس کالا

11

کمک حسابدار امور مرتبط با تنخواه گردان

12

کمک حسابدار تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی و اسناد انتظامی

13

کمک حسابدار بیمه و مالیات حقوق

14

کمک حسابدار صدور سند حقوق و دستمزد

15

کمک حسابدار حقوق و دستمزد (سنوات پایان خدمت)

 

نکته: مشاغل مذکور از بانک اطلاعاتی هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای استخراج شده و ممکن است شغل‌های رشته حسابداری در هنرستان با این تقسیم‌بندی جزئی همه‌جا وجود نداشته باشد.

 

 

 دروس رشته حسابداری در هنرستان

پایه دهم

ردیف

عنوان درس

ساعت

1

تعلیمات دینی(دینی، اخلاق، قرآن) 1

2

2

عربی، زبان قرآن 1

1

3

فارسی 1

2

4

زبان خارجه 1

2

5

جغرافیای عمومی و استان‌شناسی

2

6

تربیت بدنی 1

2

7

الزامات محیط کار

2

8

ریاضی 1

2

9

فیزیک

2

10

حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی

8

11

حسابداری خرید و فروش

8

12

دانش فنی پایه

3

13

ارتباط موثر

4

جمع

40

 

 

 

پایه یازدهم

ردیف

عنوان درس

ساعت

1

تعلیمات دینی(دینی، اخلاق، قرآن) 2

2

2

عربی، زبان قرآن 2

1

3

فارسی 2

2

4

زبان خارجه 2

2

5

علوم اجتماعی

2

6

تربیت بدنی 2

2

7

انسان و محیط زیست

2

8

درس انتخابی (1- هنر  2- تفکر و سواد رسانه‌ای)

2

9

کارگاه نوآوری و کارآفرینی

2

10

درس انتخابی (1- کاربرد فناوری نوین  2- مدیریت تولید)

2

11

ریاضی 2

2

12

شیمی

2

13

حسابداری حقوق و دستمزد

8

14

حسابداری حقوق و اموال

8

جمع

39

 

 

 

پایه دوازدهم

ردیف

عنوان درس

ساعت

1

تعلیمات دینی(دینی، اخلاق، قرآن) 3

2

2

عربی، زبان قرآن 3

1

3

فارسی 3

2

4

تاریخ معاصر

2

5

تربیت بدنی 3

2

6

سلامت و بهداشت

2

7

آمادگی دفاعی

3

8

مدیریت خانواده و سبک زندگی

2

9

اخلاق حرفه‌ای

2

10

حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی

8

11

حسابداری تهیه و تنظیم صورت‌های مالی

8

12

دانش فنی تخصصی

4

13

کارآموزی

تجمیعی

جمع

38