دبیرستان غیردولتی پسرانه شهید مدرس اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

ورود به سامانه امتحانات

نام کاربری و کلمه عبور: کد ملی ده رقمی دانش آموز

ورود به سامانه آزمون