دبیرستان غیردولتی پسرانه شهید مدرس اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

با ما در ارتباط باشید

 

نشانی:

فاز 3 مارلیک، خیابان شیوا، ابتدای ارغوان، جنب اداره ارشاد

 

شماره های تماس:

65592446 - 65153003 - 65592411