دبیرستان غیردولتی پسرانه شهید مدرس اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

کادر اداری

سید حسین کلانتری                  موسس

رامین خسروی مشیری               مدیریت دبیرستان

مجید مقصودی                          معاونت آموزشی

حسین عباسی                         معاونت اجرایی

دکتر علی مسعودی                   مشاور ، برنامه ریز و پشتیبان آموزشی