دبیرستان غیردولتی پسرانه شهید مدرس اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

مدیریت دبیرستان

مدیریت مدرسه شغلی دشوار و با مسئولیت بالاست. نیازمند برنامه ریزی و روابط عمومی بالاست. نیاز است که بتوانی بهترین نفرات را کنار هم جمع کنی تا بهترین خدمات را ارائه کنی. رضایت افراد مهمترین بخش یک کار خدماتی است و خوشبختانه رزومه جناب آقای رامین خسروی مشیری با بیش از 20 سال سابقه مملو است از این رضایتمندی و آرزومندیم سال جدید آموزشی بهتر و پر بار تر از سال گذشته باشد.